Flash News
Mail RSS
Quezon Province
Loading...

Konsehal sunshine abcede-llaga, muling namahagi ng bookboxes sa mga daycare centers sa lungsod

Sa pagnanais na mas matulungan pa ang mga guro sa maayos na pagtuturo nila sa kanilang mga estudyante ay muling namahagi si konsehal sunshine abcede-llaga ng mga bookboxes sa ilang mga daycare centers sa lungsod.

Angnaturang bookboxex nanabanggit ay naglalaman ng ilangmga children’s books at iba pang babasahin nasiyang magagamitngmgamag-aaral dito.

Kabilang sina teachers liza leyesa ng barangay ibabang talim daycare center at rosalie albina ng barangay salinas daycare center sa mga gurong tumanggap ng mga naturang0k agamitan.

Bukod sa isinagawang pamamahagi, nagbasa rin sina konsehal sunshine abcede-llaga at staff nito na si clariza pencerga ng ilang mga kwentong pambata sa kanilang tinungong day care centers.

Labis naman angnaging katuwaan ng mga kabtanaang nakinig sa kwento ng mga nabanggit napersonalidad lalo’t higit sa mga aklat ng ipinagkaloob ngmgaito.

Ang nasabing programang ito ay naisakatuparan dahilan na rin sa inisyatibo ni konsehal llaga upang mas magkaroon ng pagkakataon ang mga kabataang luncehin na mapabuti ang kanilangpag-aaral sa murang edad pa lamang.

At bilang chairmannarinng committeeon social welfareng sangguniang panlungsod, binabalak niya na ipagpatuloy pa ang ganiton uri ng progama sa lahat ng day cre centers sa lucena.

Patuloy pa din ang pagnanais ni konsehal llaga na mapanatili ang kahalagahan ng edukasyon sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig lalo’t higit ng mga nasa pinakabatang sektor ng mag-aaral. (Pio lucena/ m.A. Minor)