Flash News
Mail Instagram YouTube YouTube
CALABARZON

PRO4A nag-reshuffle ng mga opisyal kamakailan

by Nimfa L. Estrellado

Camp BGen Vicente P Lim - Ang RPolice Regional Office CALABARZON ay nagbigay ng relief and re-assignment order na epektibo noong Oktubre 16, at 18, 2018 sa mga opisyal nito sa limang lalawigan ng rehiyon.

1 opisyal na may ranggo ng Police Senior Superintendent, 27 ang Police Superintendent, at 2 naman Police Chief Inspectors ay muling nakatalaga sa iba’t ibang lugar sa loob ng rehiyon.

Ang reorganisasyon ay ang resulta ng regular na performance assessment ng rehiyon ng Oversight Committee Members on Illegal Drugs and Illegal Gambling and the Enhanced Managing Police Operations composed of the Regional Investigation and Detective Management Division, Regional Operations and Plans Division, Regional Police Community Relations Division, Regional Intelligence Division and Regional Personnel and Human Resource Development Division headed by its Chairman / Deputy Regional Director for Operations, PSSUPT Marlon V Madrid. Ang nasabing assessment ng performance ng Chiefs of Police ay sumasaklaw mula Hunyo hanggang Setyembre 2018.

(“We in PRO4A is still at its peak in terms of our anti-criminality and illegal drugs campaign in line with President Rodrigo Roa Duterte’s directive and with our Chief PNP, Police Director General Oscar D. Albayalde’s leadership focus on the eradication of illegal drugs in our country. Despite our strong standing, we will not rest on our laurels but instead we want to make sure that our men on the ground especially our Chiefs of Police could deliver what is expected of them and if not then we will replace them with those who could.”)

“Kami sa PRO4A ay nasa peak pa rin sa mga tuntunin ng aming anti-criminality at iligal na kampanya sa linya ng direktiba ni Presidente Rodrigo Roa Duterte at sa aming Chief PNP, Police Director General Oscar D. Albayalde na ang focus ay sa pag-ubos ng ilegal na droga sa ating bansa. Sa kabila ng aming matatag na kalagayan, hindi kami magpapahinga sa aming mga kagustuhan ngunit sa halip gusto naming tiyakin na ang aming mga kasamahan lalo na ang aming Chiefs of Police ay maaaring maghatid ng kung ano ang inaasahan sa kanila at kung hindi magagawa ay papalitan ang mga ito. “ sabi ni RD PCSUPT Edward E Carranza.

Dagdag pa, ang nasabing reshuffle ay pangkaraniwan sa PNP kung saan ang mga nakapagtala na ng maximum na dalawang (2) taon na panunungkulan bilang Chief of Police ay aalis mula sa nasabing posisyon. Mayroon ding mga nailipat dahil sa career advancement.

(“Movement of our officers will ensure a more balanced, efficient, and productive leadership in their new assignments. It is also our policy in the PNP to look into the career advancement of our officers. This is part of preparing them for their future assignments especially as managers and leaders. We want to make sure that we put the right person on the right job where they could perform their best in serving the community,”)

“Ang kilusan ng aming mga opisyal ay magsisiguro ng mas balanse, mabisa, at produktibong pamumuno sa kanilang mga bagong assignments. Ito rin ang aming patakaran sa PNP upang makita ang pagsulong career advancement ng aming mga opisyal. Ito ay bahagi ng paghahanda sa kanila para sa kanilang mga takdang hinaharap lalo na bilang mga tagapamahala at lider. Gusto naming tiyakin na inilagay namin ang tamang tao sa tamang posisyon kung saan maaari nilang gawin ang kanilang makakaya sa paglilingkod sa komunidad, “idinagdag pa ni RD Carranza.

Ang dating Laguna Provincial Director ng PSSUPT na si Kirby John B Kraft ay pinalitan ni PSSUPT Eleazar P Matta kasunod ng Turned Over of Command na ginanap noong Oktubre 16, 2018.

Ang Regional Director na si Carranza ay nagpadala ng mga liham sa mga Local Chief Executives na nagpapaalam sa kanila ng relief ng kanilang mga COPs at re-assignments ng mga bagong opisyal sa kani-kanilang mga lungsod / munisipyo.

(“I have the full trust and confidence to these officers that they will lead by example for their people on the field and expect them to deliver effectively,” the Regional Director added.)

“Mayroon akong buong tiwala at kumpiyansa sa mga opisyal na ito na gagawin nila sa maging isang halimbawa para sa kanilang mga mamamayan sa larangan at inaasahan nilang maihatid nang epektibo,” idinagdag ng Regional Director
Loading...