Flash News
Mail Instagram YouTube YouTube
CALABARZON

SILAKBO NG KASALUKUYAN

Sa panulat ni
Angelo S. Villanueva
EPS-II M&E

Bawat indibidwal may binubuong pangarap,
Lakas, Isip, puso’t dugo ang nagiging sangkap.
Kinamulatang estado’y ‘di tinalukuran;
‘pang maging inspirasyo’t tanglaw ng kapalaran.

Paaralang tila’y naging tahana’t salamin,
Guro’y nagsilbing mabuti’t huwaran sa amin.
Ngunit bakit aming tagumpay ‘di mo hangarin;
Sa mundong ika’y aming naging paa’t salamin.

Mga kilos mo sa’mi’y lubhang nakakasakit.
Di lubos maisip na baka ika’y may inggit;
Sa katotohanan na dapat ika’y magdiwang,
Sa’ming tagumpay, saranggolang iyong tinalang.

Respeto sa’yo’y ‘di nawala, ngunit bumaba;
Pagtitiwala’y sa’mi’y ipinagkai’t wala;
Mananatili ba itong sa ami’y tatatak?
O, magising sa kanilang tulong at pagtulak?

Pananatili sa mundo’y walang bisa’t saysay,
Kung lahat ng aming plano’y tila walang gabay.
Daan sa kaligtasan ng mga kaluluwa’y;
Manatili bang di napagninilay-nilay.

Sa’ming paglisa’y hangad pa’y iyong kasiyahan,
‘sang tanaw sa nakaraang sayo’y babalikan.
Kirot sa puso’y kylanma’y di malilimutan;
Para sa’yong hangarin, sa’ming pinagkaitan.

Loading...